ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Το κυβερνητικό «μαύρο» στην οθόνη της ΕΡΤ ενεργοποίησε με τρόπο θαυμαστό το δημοκρατικό ένστικτο των Ελλήνων. Ο κοινός αντιστασιακός παρονομαστής του ελληνικού λαού έχει οριστικά μετατοπιστεί από το «αντιμνημόνιο», στο ζήτημα της δημοκρατίας. 


Αναρτά η Χρυσαλία

Το κυβερνητικό «μαύρο» στην οθόνη της ΕΡΤ ενεργοποίησε με τρόπο θαυμαστό το δημοκρατικό ένστικτο των Ελλήνων. Ο κοινός αντιστασιακός παρονομαστής του ελληνικού λαού έχει οριστικά μετατοπιστεί από το «αντιμνημόνιο», στο ζήτημα της δημοκρατίας.

Το κλείσιμο της ΕΡΤ παραπέμπει άμεσα στο θέμα του Συντάγματος. Διότι, όπως είναι πλέον σαφές, η κυβερνητική ενέργεια είναι αντισυνταγματική, και ως προς τον τρόπο που έγινε, αλλά και ως προς μια άλλη σημαντική παράμετρο. Όλοι μας σιγά σιγά συνειδητοποιούμε ότι ο δήθεν εξορθολογισμός της ΕΡΤ είναι πρόσχημα, και ότι η κυβερνητική ενέργεια αποσκοπεί κυρίως στην πλήρη παράδοση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου της χώρας στα διαπλεκόμενα ΜΜΕ. Είναι τραγική ειρωνεία ότι ο μόνος νόμιμος και κερδοφόρος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ελλάδας, η δημόσια ραδιοτηλεόρατη, γίνεται βορά στις συνταγματικώς άκυρες και επιχειρηματικώς προβληματικές ιδιωτικές δημοσιογραφικές επιχειρήσεις που στηρίζουν το πολιτικό σύστημα. («Συνταγματικώς άκυρες» σύμφωνα με την κρίση του ΣτΕ, διότι λειτουργούν με βάση τη διαρκή ανανέωση των δήθεν «προσωρινών αδειών», και «επιχειρηματικώς προβληματικές» διότι βασίζονται σε διαρκή τραπεζικά δάνεια και στη μη πληρωμή των νόμιμων υποχρεώσεών τους προς το κράτος).

Όποια κι αν είναι η έκβαση τις αμέσως επόμενες ημέρες –είτε ως προς την ίδια την ΕΡΤ, είτε ως προς τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις– η απάντηση στο πρόβλημα που αναδείχθηκε από το κυβερνητικό «μαύρο» δεν μπορεί παρά να περνά από ένα ριζικά νέο, δημοκρατικό Σύνταγμα που θα προκύψει από τον ίδιο τον λαό. Ένα Σύνταγμα που θα κατοχυρώνει τη δημοκρατική λειτουργία και τον έλεγχο των ΜΜΕ. Ένα Σύνταγμα που θα διασφαλίζει την εφαρμογή του και δεν θα αφήνει περιθώριο αντισυνταγματικών ερμηνειών.

«Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή»
website: www.neosyntagma.net
email: info@neosyntagma.net
Twitter: @neo_syntagma
Blogger Template by Clairvo