Άμεσες Κατασχέσεις Καταθέσεων Όσων Χρωστούν στο Δημόσιο!

- Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών θα δίνει πληροφορίες για τους φορολογούμενους
- Υποχρεωτική δήλωση των τόκων καταθέσεων αν το συνολικό καθαρό εισόδημα από αυτούς είναι πάνω από 250 ευρώ
- Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών που κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή
.


Αναρτά η Χρυσαλία

Διαδικασίες-εξπρές όσον αφορά την κατάσχεση καταθέσεων από τις τράπεζες για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, αλλά και τη δημιουργία Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών προβλέπει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα "ΝΕΑ Σαββατοκύριακου" το νομοσχέδιο προβλέπει -μεταξύ άλλων- τη δημιουργία συστήματος μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων το οποίο θα επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν σε φορολογουμένους, καθώς και για το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού.

Το σύστημα, που θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2013, θα προσφέρεται σε φορείς του στενού, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο δίνοντάς τους τη δυνατότητα της αυτοματοποιημένης πρόσβασης σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και δανείων.

Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου επιταχύνονται οι διαδικασίες κατάσχεσης ποσών από τις τράπεζες. Με τη νέα διαδικασία θα εισπράττονται σχεδόν αυτόματα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την είσπραξη το υπόλοιπο των καταθέσεων δεν θα είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, μετά την πάροδο 60 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου οι φορείς του Δημοσίου και τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν προσαρμόσει τα συστήματα και τις διαδικασίες τους, καθώς θα είναι υποχρεωτική η μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας κατάσχεση οφειλών από τις τράπεζες.

Επίσης με το ίδιο νομοσχέδιο δίνεται η αρμοδιότητα στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει με αποφάσεις του τον αριθμό των θέσεων ελεγκτών και να τους κατανέμει στις υπηρεσιακές μονάδες.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει οτι ειδικά για το οικονομικό έτος 2013 για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ή τόκους από ομολογιακά δάνεια δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.

Blogger Template by Clairvo