Επιστροφή σε ανάπτυξη στο τέλος του 2013, SOS για ανεργία και φτώχεια!

Εστάλη στις 15 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Προβλέπει ύφεση 4,2% φέτος, και ανάπτυξη 0,6% το 2014 και 3,7% το 2016. Άνοδο επενδύσεων αλλά μεγάλες πιέσεις σε ανεργία και ιδιωτική κατανάλωση. SOS για φτώχεια και ανεργία. Περιγράφει την πολιτική μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη, την συγκράτηση ανεργίας και φτώχειας από το 2013 και έως το 2020.

Γράφει η Δήμητρα Καδδά
www.capital.gr

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για το 2013 εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 4,2% φέτος (σημ 4,5% εκτιμά ο προϋπολογισμός) αλλά και ότι στο τέλος του 2013 θα γυρίσει σε θετικό πρόσιμο. Η ετήσια έκθεση του ΥΠΟΙΚ που εστάλη στις 15 Απριλίου στις Βρυξέλλες προβλέπει ανάπτυξη 0,6% το 2014 και 3,7% το 2016. Εκτιμά ότι θα υπάρχει άνοδος επενδύσεων αλλά και μεγάλες πιέσεις σε ανεργία και ιδιωτική κατανάλωση που θα συνεχισθούν.

Οι ελληνικές δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις, επιστροφή στην ανάπτυξη και για την συγκράτηση της ανεργίας και της φτώχειας από το 2013 και έως το 2020, περιλαμβάνονται στο «Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013». Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε από τα υπουργεία υπό το συντονισμό του ΥΠΟΙΚ βάση της ετήσιας υποχρέωσης όλων των κρατών να στέλνουν στις Βρυξέλλες απολογισμό των μεταρρυθμίσεων που έγιναν και αυτών που θα γίνουν.

Στην προ μνημονίου εποχή αποτελούσε ένα από τα 2 κείμενα δεσμεύσεων (η άλλη έκθεση ήταν το πρόγραμμα σταθερότητας). Πλέον το μνημόνιο έχει τον πρώτο «λόγο» αλλά το Εθνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο «φρέσκιες» δεσμεύσεις της Ελλάδας καθώς και μία εικόνα του σχεδιασμού για την ανάπτυξη και την απασχόληση έως το 2020 ...

Σύμφωνα με την έκθεση προβλέπεται ότι το 2013 θα είναι το 6ο και το τελευταίο έτος ύφεσης. Γίνεται λόγος για το ότι «η συνεχής ύφεση και οι δραματικές περικοπές στις κρατικές δαπάνες έχουν μια βαθιά επίδραση» στην οικονομία αλλά εκτιμάται ότι «ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις» θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη.

Εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα παραμείνει σε αρνητικό έδαφος το 2013 για έκτη συνεχή χρονιά, έχοντας καταγράψει μια σωρευτική μείωση σε πραγματικούς όρους υπερβαίνει το 20% (μέχρι το τέλος του 2012 σε σύγκριση με το πραγματικό ΑΕΠ στο τέλος του 2007). Η πραγματική αύξηση για το τρέχον έτος προβλέπεται να είναι -4,2%, με μια ελαφρά ανάκαμψη (0,6%) να αναμένεται για το 2014 ακολουθούμενη από τη σταδιακή επιτάχυνση της ανάπτυξης.

«Σε κάθε περίπτωση, οι τρέχουσες τεχνικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το σημείο αναστροφής προς την ανάπτυξη είναι πιθανό να υπάρξει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους» αναφέρεται.

Το 2012, εκτιμάται ότι το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,4%, με την ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 9,1%, κυρίως ως αποτέλεσμα των δραστικών μειώσεων στην απασχόληση, στο διαθέσιμο εισόδημα, στην πιστωτική επέκταση και στην ψυχολογία των καταναλωτών. Η δημόσια κατανάλωση εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 4,2%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν απότομα κατά 19.2%. Από την άλλη πλευρά, το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι η συμβολή του εξωτερικού τομέα είναι θετική. Ενώ η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε κατά 11,5%.

Για το 2013 εκτιμά ότι τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να μειωθεί εκ νέου σημαντικά (-6.9% και -4.0%), ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου δείχνουν σημάδια ανάκαμψης ( μικρότερη μείωση κατά 4 %). Αντιθέτως εκτιμάται ότι οι εξαγωγές επιταχύνονται (προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3%) Η απασχόληση αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω ( κατά 3,5%), με το ποσοστό ανεργίας να εκτοξευθεί στο 25,8% (σημ. είναι εθνικολογιστική πρόβλεψη μη συμβατή με αυτή της ΕΛΣΤΑΤ).

Μεσοπρόθεσμες προβλέψεις

Σε μεσοπρόθεσμη βάση, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να επιταχυνθεί από το 2014 ( μέση ανάπτυξη 2,4% για το 2014 - 2016), με την ιδιωτική κατανάλωση επιστρέφει σε θετικό έδαφος εκ νέου το 2015 (αύξηση κατά μέσο όρο κατά 0,7% την περίοδο 2014 - 2016).

Από την άλλη πλευρά, κατά την ίδια περίοδο η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω κατά 5% κατά μέσο όρο. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για την ανάκαμψη αναφέρεται με αύξηση 11,4% κατά μέσο όρο (2014-2016), ενώ η συμβολή του εξωτερικού τομέα αναμένεται να παραμείνει θετική καθ ΄όλη την διάρκεια.

Οι βασικές κοινωνικές προκλήσεις

«Η κύρια μακροπρόθεσμη πρόκληση είναι να σχεδιάσουμε μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη στρατηγική κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία απαιτεί μια βαθιά αναδιοργάνωση του συστήματος κοινωνικής μας πολιτικής» αναφέρεται. Η «καταπολέμηση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης εξακολουθεί να αποτελεί βασική βραχυπρόθεσμη πρόκληση μαζί με την ανάπτυξη των διοικητικών βάσεων δεδομένων για την ενίσχυση της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ιδίως στους τομείς των κοινωνικών μεταβιβάσεων (εκτός από τις συντάξεις). Η συνεχής διοικητική μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας μεταρρυθμιστικής στρατηγικής με την διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων του υπουργείου, την απλούστευση των δομών και τη μείωση του κατακερματισμού του συστήματος κοινωνικής πολιτικής».

Όπως επισημαίνεται, οι άνεργοι και ειδικά η μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και η νεολαία (έως 29 ετών) ανέργων αποτελούν βασικές ομάδες-στόχους κατά του κινδύνου της σοβαρής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ο αριθμός των νοικοκυριών με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας έχει αυξηθεί δραματικά. Το φαινόμενο των αστέγων έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και της παιδικής φτώχειας παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα.

«Ως αποτέλεσμα των παραπάνω προκλήσεων, οι γενικοί στόχοι της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και να αναδιοργανώσει σταδιακά το σύστημα κοινωνικής πολιτικής για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της».

Τι αναφέρεται για το κατώτατο μισθό

Η έκθεση αναφέρει ότι «Το σύστημα διαμόρφωσης κατώτατων μισθών είναι υπό πλήρη αναθεώρηση, με στόχο να έχει ένα ελάχιστο ποσοστό μισθών νομοθετημένο από την κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, στο οποίο θα λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση στην οικονομία και στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές. Η μεταρρύθμιση θα καθορίσει επίσης πώς η κατάσταση στην οικονομία και στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές θα ληφθούν υπόψη σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της στήριξης της απασχόλησης και της διασφάλισης του εισοδήματος εργασίας».

Οι 46 μεταρρυθμίσεις των επόμενων μηνών

Τις 46 μεταρρυθμίσεις των επόμενων μηνών περιγράφει η κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση Μεταρρυθμίσεων που έστελε στην ΕΕ. Αφήνει ανοικτό το ζήτημα αναθεώρησης του υπολογισμού του κατώτατου μισθού.

Προβλέπει επίσης βροχή αλλαγών στις αμοιβές και στις κρατήσεις νομικών, μηχανικών και πολλών άλλων επαγγελμάτων, νέα απελευθέρωση στις υπηρεσίες αεροπορικών οδικών και λιμενικών μεταφορών και παρεμβάσεις σε πολλά άλλα πεδία. Δηλώνει την πρόθεσή της για επιβολή τελών για τη χρήση της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας και την νέα τροποποίηση του αγορανομικού κώδικα. Προωθεί μεταρρυθμίσεις σε όλα τα πεδία με ταχεία διαδικασία αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων, μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στα οποία θα επιτρέπεται η διεξαγωγή ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής αίτησης αδειοδότησης μεταξύ των φορέων.

Καλά νέα για ανταγωνιστικότητα

Σύμφωνα με την έκθεση, ο δείκτης της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει ότι σε τρία χρόνια η Ελλάδα έχει ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα των τιμών που είχε χαθεί κατά την τελευταία δεκαετία.

Τα σχέδια για το Δημόσιο

Διατήρηση του Στόχου των 150.000 αποχωρήσεων έως το τέλος του 2015, της κινητικότητας 25.000 φέτος εργαζομένων και του νέου κύκλου «λουκέτων» και συγχωνεύσεων οργανισμών ενός του 2013 καταγράφει η έκθεση. Κατά τη διάρκεια του 2013, όπως αναφέρεται οι 25.000 εργαζόμενοι προγραμματίζεται να τεθούν στο σύστημα κινητικότητας. «Η τοποθέτηση των εργαζομένων στο πλαίσιο του καθεστώτος της κινητικότητας θα πρέπει να συνδέεται με την αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού και για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στελέχωσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό περιττών θέσεων και την ανακατανομή του προσωπικού με ορθολογικό τρόπο».

Πόσοι άνεργοι ωφελήθηκαν από το ΕΣΠΑ

Από το 2010, περισσότερα από 1.291.567 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι, έχουν ωφεληθεί από τον ΟΑΕΔ με προγράμματα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης ή κατάρτισης, συνολικού προϋπολογισμού 3, 87 δις. ευρώ. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος αριθμός των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών θα φθάσει σε 1.471.829 άτομα.

Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:

- Διατήρηση των 339.260 θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 11.669 θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού.
- 194.177 άνεργοι έχουν επωφεληθεί από 33 προγράμματα για εξεύρεση εργασίας ή την προώθηση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας.
- Επέκταση της εποχικής απασχόλησης κατά 79.473 θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού.
- Επαγγελματική κατάρτιση των 625.209 ατόμων, μέσω του ΛΑΕΚ και των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής.
- Αρχική επαγγελματική κατάρτιση για 41.779 νέους.

«Εκτιμάται ότι οι παραπάνω δράσεις έχουν συμβάλει στην ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5% -7%» αναφέρει η έκθεση.

0 σχόλια :

Blogger Template by Clairvo